Joepie, we leren lezen!

Deze letters en woorden kunnen we al lezen:

kern start: i - k - m - s
ik - kim - sim

kern 1: p - aa - r - e - v
kip - aap - raak - rem - vis

kern 2: n - t - ee - b - oo
maan - pet - meet - been - boot

kern 3: d - oe - z - ij - h
doos - doek - zee - ijs - haar

kern 4: w - o - a - u - j
wip - zon - zak - bus - jas

kern 5: eu - ie - l - ou - uu
jeuk - ziek - lijm - hout - vuur

kern 6: g - au - ui - f - ei
mug - saus - muis - duif - geit

zondag 16 oktober 2016

Talentenmannetje

Vrijdag 14 oktober werkten we voor de eerste keer met 'het talentenmannetje'. Dit mannetje is gevormd door verschillende eilanden (denkeiland, taaleiland, muziekeiland, beeldeiland, sameneiland, wereldeiland, beweegeiland, fijneiland en wil- en durfeiland) bij elkaar. We kozen elk 2 eilanden waar we op wilden werken. 


Kronkeldiedoe

Sportdag

voetbal

frisbee

multi skillz

gymnastiek